Allround medewerker IT systems and devices

Ben je benieuwd naar ICT ontwikkelingen en wil je weten hoe computers en applicaties werken? Als student ICT ben je geïnteresseerd in de toepassing van computers en mobiele telefoons. Zowel thuis als op je werkplek. Je werkt bij organisaties met een eigen servicedesk of ICT-afdeling of bij ICT-bedrijven. Je werkt dus mogelijk later voor verschillende bedrijven, al dan niet in de ICT.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In je opleiding leer je de gebruikers van computerapparatuur te ondersteunen. Je leert meldingen af te handelen en je geeft gebruikers van IT-apparatuur goede instructies en adviseert gebruikers waar nodig.
Je leert om computer netwerken te beheren en te installeren. Je geeft advies over  het gebruik van applicaties en je installeert en configureert applicaties.

Je ondersteunt gebruikers van IT door het installeren en beheren van gebruikersdevices. Hiervoor gebruik je je kennis van Windows OS en Linux. Je leert te werken volgens vaste procedures, Natuurlijk kan je ook een pc asembleren. Je leert zelfstandig je werk en je dag plannen. Naast de technische kennis en vaardigheden over het afhandelen van meldingen en het toepassen van de geldende regel- en wetgeving, heb je zicht op je eigen functioneren als allround medewerker IT systems and devices.

Tijdens de opleiding leer je samenwerken, waarbij gespreks- en omgangstechnieken geoefend moeten worden.

De kerntaken van je opleiding zijn:

- Ondersteunen gebruikers
- Beheren van de infrastructuur
- Beheren applicaties

Tijdens deze opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden met het keuzedeel Defensie bij de VeVa (Veiligheid en vakmanschap) op de Veiligheidsacademie (Campus Hoogvliet). Het is dezelfde technische opleiding als de reguliere opleiding. Door het volgen van het keuzedeel Defensie via de VeVa heb je een gegarandeerde stageplaats en bereid de opleiding je voor op een carrière bij Defensie.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

De allround medewerker IT systems and devices installeert en configureert hardware en devices en legt netwerken aan. Daar houd jij je in de eerste plaats bezig:  het assembleren, installeren en configureren van systemen. Je installeert, onderhoudt en beheert hard- en software. Ook de aanleg van de bekabeling hoort erbij. De allround medewerker IT systems and devices zorgt ervoor dat de IT infrastructuur en de devices goed werken en eventuele storingen lost hij op. Ook ondersteun je gebruikers bij het werken met de hardware en devices. Je hebt veel technische kennis en een servicegerichte instelling. Ook het testen, beheren en beveiligen van de diverse onderdelen van het systeem behoren tot je taken.

De allround medewerker IT systems and devices werkt veel zelfstandig, maar ook met collega’s. Van studenten voor deze opleiding verwachten we dat je nieuwsgierig bent en creatief. Je ondersteunt bij de helpdesk de gebruikers van IT-systemen. Je bent klantvriendelijk. Je kunt gaan werken bij een IT-bedrijf of een IT-dienstverlener.

Verschil BOL BBL

Verschil BOL BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Deze technische opleiding wordt ook aangeboden met het keuzedeel Defensie bij de VeVa (Veiligheid en vakmanschap) op de Veiligheidsacademie (Campus Hoogvliet). Het is dezelfde technische opleiding als de reguliere opleiding. Door het volgen van het keuzedeel Defensie via de VeVa heb je een gegarandeerde stageplaats en bereidt de opleiding je voor op een carrière bij Defensie.

De verplichte intake-activiteiten van IT & Online zijn:

  • een gesprek om samen te onderzoeken of de opleiding goed past
  • proef studeren om in de praktijk te ervaren hoe de lessen van de opleiding zijn
  • een inhoudelijke opdracht om te kijken of de inhoud van het beroep bij je past

Deze intake-activiteiten zijn alle drie verplicht. Wanneer de school na één of twee van de drie intake-activiteiten weet dat de opleiding bij je past vertelt de school je dat en hoef je niet meer aan de andere intake-activiteiten mee te doen.

De opleidingen van IT & Online worden gegeven op meerdere locaties. Er kan verschil zijn in het precieze tijdstip waarop de locaties de intake-activiteiten uitvoeren. De locatie waar je wilt gaan studeren nodigt je uit voor de intake-activiteiten op die locatie. Er zijn in ieder geval intake-activiteiten in de maanden januari, februari, maart en april.

Aanmelding StructuurKlas
In de StructuurKlas zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Studenten, ouders en begeleiders kunnen aangeven belangstelling voor de klas te hebben. Er wordt aan gewerkt om zoveel mogelijk plaatsen beschikbaar te stellen. Je kunt opgeven dat je belangstelling voor deze opleiding hebt. Je wordt dan op de lijst geplaatst. We informeren je zo snel mogelijk over de verdere procedure. We kunnen je helaas niet verzekeren van een plek binnen deze opleiding.

De aanmelding verloopt iets anders dan bij de gebruikelijke opleidingen. Kijk hiervoor bij de opleiding StructuurKlas Allround medewerker IT systems and devices.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende bedrijven voor werk en/of stage kijk je op stagemarkt.nl

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na deze opleiding kun je mogelijk doorstromen naar de opleidingen Software developer of Expert IT systems and devices.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek jij een andere opleiding in de techniek? Kijk dan ook eens naar de andere niveau 3 opleidingen.

Aanmelden

CREBO
25605
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022