Software developer

Ben jij handig met computers? En wil je leren hoe je zelf software maakt? Als software developer bedenk en maak je inderdaad computerprogramma’s. Denk aan app’s, games en websites. Je zorgt ervoor dat ze goed werken. Je houdt ook in de gaten of bestaande programma’s goed blijven werken of moeten worden uitgebreid. Een software developer werkt voor verschillende bedrijven, al dan niet in de ICT. Dit kan zijn bij een ICT-bedrijf, een game developer, een websitebouwer of een ICT-bedrijf voor de ontwikkeling van apps.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

Tijdens de opleiding Software developer krijg je te maken met meerdere programmer talen en leer je minimaal één programmeertaal goed. Je leert dus vrij snel een nieuwe programmeertaal. Hiermee kan je een applicatie bouwen of eenvoudige mobile apps ontwikkelen.
Gedurende de opleiding krijg je onderwerpen aangeboden, zoals cyber security, het testen van software en gegevens selecteren en muteren in databases. Je leert software development gegevens beveiligen en je kan onderbouwd kiezen welke gegevens moeten worden opgeslagen.

Het leren ontwikkelen van software bestaat uit het leren beheersen van de volgende werkprocessen:
- plannen van werkzaamheden en bewaken van de voortgang
- ontwerpen van software
- realiseren van software
- het doen van verbetervoorstellen van software

Daarnaast leer je als student om samen te werken in een ontwikkelteam. Hierbij leer je het krijgen van een professionele werkhouding naar collega's en/of de klant, het vastleggen van afspraken in een verslag, feedback ontvangen van collega's en het presenteren van een product en/of werkzaamheden.

Het leren werken in een ontwikkelteam bestaat uit het leren beheersen van de volgende werkprocessen:
- voeren van overleg
- presenteren van werkzaamheden
- reflecteren op werk

Duur van de opleiding
De opleiding Software developer duurt, afhankelijk van je voortgang, 3 jaar. Mocht je voor het afronden van deze opleiding meer studietijd nodig hebben, dan is het ook mogelijk voor studenten om de opleiding in 4 jaar te doen. Tijdens je opleiding ontvang je hierover meer informatie.  

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Je werkt als software developer in een team met andere ontwikkelaars en collega’s. Je kunt samenwerken en je kunt jouw werk goed presenteren en uitleggen. Soms werk je veel zelfstandig, maar soms ook met collega’s samen.

Het gaat niet alleen om het maken van nieuwe software. Je zorgt er ook voor dat bestaande software blijft werken. Een applicatie ontwikkel je vaak samen met anderen. Je moet dus goed kunnen luisteren naar de wensen en de ideeën van je collega’s en klanten.
Je richt je op het maken van een carrière. Doorgroeimogelijkheden zijn voor jou belangrijk. Je kiest voor baanzekerheid.

Verschil BOL en BBL

Verschil BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.202,- in 2020/2021). Je krijgt hierover automatisch bericht. Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen
• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:
• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk en stagebedrijven

Leerwerk en stagebedrijven

Voor informatie over erkende stage- en leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

 

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt na je opleiding direct aan de slag. Of je kiest voor een hbo-studie, zoals Informatica, Technische Informatica, Mediatechnologie en Bestuurlijke Informatica.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de opleiding Expert IT systems and devices.

Aanmelden

CREBO
25604
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 tot 4 jaar
Startmoment(en)
  • Augustus 2022