Klachtenloket

Als mensen met elkaar omgaan, gaat het wel eens mis. Dat kan ook jou overkomen tijdens je studie. Techniek College Rotterdam heeft daarom gezorgd voor een goede klachtenregeling, zodat een klacht gehoord en behandeld wordt door de juiste medewerker. Ben je minderjarig? Dan kunnen ook ouders of verzorgers een klacht indienen.