Chemisch-fysisch analist

Als chemisch-fysisch analist doe je gevarieerd werk bij verschillende organisaties, zoals chemische bedrijven, universiteiten, de levensmiddelenindustrie en ziekenhuizen. Hier voer je tests, metingen en analyses uit.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. In het basisdeel leer je analyses voorbereiden en uitvoeren. Je ontvangt en registreert het materiaal, bewerkt het voor, voert de basisanalyses uit en beoordeelt en rapporteert de gevonden meetwaarden. Ook leer je je werkplek en apparatuur onderhouden.

In je profieldelen ga je hier dieper op in. Je voert dan specifieke chemisch-fysische analyses uit, interpreteert de resultaten en optimaliseert je onderzoekstechnieken. Verder leer je je kennis over te dragen aan je toekomstige collega’s.

Tijdens deze opleiding krijg je ook Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt drie keuzedelen. De keuzedelen zijn geen onderdeel van de exameneisen, maar staan natuurlijk wel goed op je diploma. Met de juiste keuzedelen kun je makkelijker doorstromen naar een vervolgopleiding.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als chemisch-fysisch analist werk je in de laboratoria van ziekenhuizen, bloedbanken, universiteiten, diagnostische centra, keuringsdiensten, onderzoeksinstituten, de industrie en bij onderwijs­instellingen. Hier voer je tests, metingen en (soms ingewikkelde) analyses uit. Je werkt in een team of biedt ondersteuning aan een team.

Verschil BOL en BBL

Verschil BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma, bij voorkeur met wiskunde in de sector techniek
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma, bij voorkeur met wiskunde
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma, bij voorkeur met wiskunde
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Bij deze opleiding is wiskunde een belangrijk vak. Het is gebleken dat studenten die geen wiskunde hebben gevolgd veel moeite hebben met deze opleiding. Het is daarom wenselijk om minimaal een voldoende te hebben voor dit vak op je diploma. Indien je geen wiskunde hebt gevolgd, dan is het wenselijk dat je de rekentoets met een zeven hebt afgerond.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerkbedrijven

Leerwerkbedrijven

Als je je aanmeldt voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Voor informatie over en een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleiding

Vervolgopleiding

Na je studie kun je direct aan de slag in een laboratorium. Of je stroomt door naar het hoger laboratoriumonderwijs (HLO) voor een volwaardige HBO-opleiding.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar Biologisch-medisch analist of Operator C.

Aanmelden

CREBO
25046
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
4 jaar
Verkort
Dit is mogelijk via het MLO-HLO doorstroomprogramma.
Startmoment(en)
 • augustus 2022

Voor deze opleiding kan er niet individueel aangemeld worden. Bedrijven kunnen contact opnemen met de BBL-coördinator.