Autoschadehersteller

Kies je voor de opleiding Autoschadehersteller bij Techniek College Rotterdam dan heb je gelijk al een voorsprong. Bij ons word je namelijk breed opgeleid. Je leert in het eerste jaar ook veel over autospuiten. Aan het eind van het eerste jaar kies je welk uitstroomprofiel  je het beste ligt. Dat kan autoschadehersteller zijn, maar ook autospuiter. Je hoeft pas te beslissen als je er meer over hebt geleerd.
 

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In het eerste jaar zul je je niet vervelen. Je leert alles over het repareren van schade aan auto’s en je zorgt ervoor dat de auto's er weer goed uit zien. De ene keer ben je bezig met het herstellen van personenauto’s, de andere keer werk je aan bedrijfswagens, vrachtwagens, caravans, campers of motoren. Je herstelt en vernieuwt bijvoorbeeld carrosserie- en chassisdelen. Je houdt je daarbij bezig met schuur-, plamuur- en lakwerk. Daarnaast leer je alles over het spuiten van auto’s. Je werkt met alle verschillende technieken en auto’s die je in je loopbaan tegenkomt. 

Deze brede basis geeft je een enorme voorsprong als je later gaat werken. Je weet tenslotte veel over andere werkvelden die raakvlakken hebben met autoschadeherstel. Je kunt zelfs na het eerste jaar besluiten om een ander uitstroomprofiel te kiezen (autospuiter).

Deze beroepsopleiding duurt maximaal 2 jaar. Naast praktijkvakken volg je op school vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Het eerste halfjaar ga je 5 dagen per week naar school. Daarna ga je 3 dagen per week naar school en loop je 2 dagen in de week stage bij een erkend leerbedrijf. Een lijst van erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Je volgt ook één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Als autoschadehersteller kun je direct aan de slag bij een bedrijf dat beschadigde auto’s, bedrijfswagens, vrachtwagens, caravans, campers of motoren herstelt.

Je kunt na het eerste jaar ook autospuiter worden.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming.

Doe je een bol opleiding dan word je het eerste jaar breed opgeleid (zie ook: Meer over de opleiding). Je volgt je lessen op school en doet praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Kies je voor de bbl opleiding dan ga je direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf en richt je je 100% op het vak autoschadehersteller. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten.

Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

  • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
  • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
  • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
  • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
  • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling
  • je hebt een assistentenopleiding voltooid voor hetzelfde beroep of dezelfde richting


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

Lesgeld (en cursusgeld) zijn vaste bedragen die je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen.

Kosten voltijds-mbo (bol)

Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie op 1 augustus 18 jaar of ouder is en voltijds mbo volgt, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen (€ 1.168,- in 2019/2020). Je krijgt hierover automatisch bericht.

Of je lesgeld of cursusgeld moet betalen, hangt af van het soort opleiding dat je volgt, je leeftijd en de wijze van inschrijving.

Wel lesgeld betalen

Je betaalt lesgeld in de volgende gevallen:

• Je bent op 1 augustus 18 jaar of ouder; en
• Je gaat een voltijds beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgen.

Geen lesgeld betalen
Word je na 1 augustus 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld voor het desbetreffende studiejaar te betalen. Studenten die een bbl-opleiding volgen betalen ook geen lesgeld (wel cursusgeld). Hoe lesgeld betalen Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IBGroep).

Je geeft aan hoe je wilt betalen:

• in 1 keer of 
• in 6 termijnen, via automatische incasso of per acceptgiro.

Teruggave lesgeld (voltijd-bol)
Lesgeld betaal je niet aan Techniek College Rotterdam maar aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO-IB-Groep). Er zijn verschillende situaties waarin je lesgeld kunt terug vragen. Geldt dit voor jou, dan kun je een verzoek indienen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (voorheen IBGroep).

Opleidingsspecifieke kosten
Voor opleidingsspecifieke kosten vindt geen restitutieplaats. Boeken kunnen eventueel terugverkocht worden aan de leverancier. Studenten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 april aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Na de beroepsopleiding autoschadehersteller kun je direct aan de slag maar je kunt ook doorstromen naar niveau 3. Ook kun je je kennis verbreden door een andere opleiding op niveau 2 te volgen binnen de wereld van Mobiliteit.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek jij een andere opleiding in de wereld van Mobiliteit? Kijk dan ook eens bij de andere opleidingen op niveau 2.

Aanmelden

CREBO
25225
Niveau
2
Traject
bol
Duur bol
2 jaar

Helaas, aanmelden voor deze opleiding is momenteel niet mogelijk.