Schilderen (Gezel schilder)

Als gezel schilder maak je het uiterlijk van de wereld wat mooier. Deuren, kozijnen en muren zien er dankzij jou tiptop uit. Je werkt als gezel schilder veel samen. Lijkt het je ook leuk om collega’s aan te sturen? Dan kun je doorgroeien naar een functie als voorman.

Meer over de opleiding

Meer over de opleiding

In de niveau 3-opleiding Gezel schilderen leer je alles over verschillende soorten materialen, gereedschappen en apparatuur. Daarnaast kom je meer te weten over het mengen van kleuren en het geven van kleuradviezen. Je verdiept je in de verschillende soorten ondergrond, je leert beglazing te verwijderen en te plaatsen. Ook leer je hoe je alle materialen weer reinigt. Verder verdiep je je in de verschillende veiligheidsregels, is er aandacht voor samenwerking én leer je je klussen goed plannen.

Tijdens de opleiding Gezel schilder krijg je ook Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. En je volgt één of meer keuzedelen. Met een keuzedeel kun je je opleiding verbreden of verdiepen en je richten op doorstroommogelijkheden. In overleg met instellingen en bedrijven uit de regio ontwikkelen we per opleiding de keuzedelen. Zo sluit je opleiding nog beter aan op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De juiste keuzedelen volgen, helpt je dus na de opleiding bij het vinden van een baan. Of bij het doorstromen naar een vervolgopleiding.

Je kunt kiezen voor een dagopleiding en een avondopleiding. Bij de dagopleiding werk je vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en volg je één dag in de week lessen op school. Bij de avondopleiding werkt je vijf dagen per week bij een erkend leerbedrijf. En twee avonden per week volg je lessen op school.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Voor een overzicht van erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl. Wanneer het lastig is om een leerbedrijf te vinden kunnen we je daar natuurlijk bij helpen.

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

Na de opleiding is jouw beroep gezel schilder. In jouw vak werk je netjes en je bereikt graag een perfect resultaat. Je kent de verschillende verfsoorten en andere schildersmaterialen. Natuurlijk weet je precies hoe je ze moet gebruiken. Je werkt binnen en buiten aan wanden, deuren en kozijnen. Je brengt er decoraties op aan en geeft ze kleur, uitstraling en stijl. Als gezel schilder kun je doorgroeien naar functies als voorman, calculator, werkvoorbereider en specialist schilderen.

Verschil tussen BOL en BBL

Verschil tussen BOL en BBL

Je kunt kiezen tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij beide leerwegen volg je een deel van de opleiding in de praktijk. We noemen dit deel de beroepspraktijkvorming. Beide leerwegen leiden op voor hetzelfde diploma. Het verschil tussen beide leerwegen is de tijd die je doorbrengt op school of bij je leerwerkbedrijf.

Doe je een bol opleiding dan volg je lessen op school en doe je praktijkervaring op in stages. Minimaal 20% van de studieduur bestaat uit stage. De periodes waarin je praktijkervaring opdoet kunnen per opleiding verschillen. Ook de duur van je stage verschilt per opleiding.

Wie kiest voor een bbl opleiding gaat direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Je werkt 3 of 4 dagen per week en je komt één of twee dagen per week naar school. Bij je leerwerkbedrijf breng je de theorie in de praktijk met behulp van je praktijkopdrachten. Als je je inschrijft voor een bbl opleiding, dan heb je een leerwerkplek nodig vanaf de start van je opleiding. Erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Je kunt ons natuurlijk altijd om advies vragen.

Bij sommige opleidingen is het mogelijk de bol opleiding in deeltijd te volgen. Bij deze variant krijg je gemiddeld twee dagen in de week les op school en je loopt ook regelmatig stage.

Let op: Het kan zijn dat je al relevante werkervaring hebt, de zogenaamde ‘eerder verworven competenties’ (EVC). Dan kun je misschien je opleiding verkort volgen. Neem daarvoor contact op met de contactpersoon die bij deze opleiding vermeld staat.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt je vmbo-diploma
 • theoretische leerweg: je hebt je mavo- of vmbo-diploma
 • gemengde leerweg: je hebt je mavo-vbo- of vmbo-diploma
 • je bent over naar 4 havo of 4 vwo
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling


Doorstroomregeling vmbo mbo*:
- bij doorstroom naar dezelfde sector: geen aanvullende eisen; 
- bij doorstroom vanuit Zorg & Welzijn, Landbouw of Economie naar Techniek** is als aanvullende voorwaarde gesteld dat het vak wiskunde dan wel natuur- en scheikunde I deel heeft uitgemaakt van het examen 

*Bron: doorstroomregeling vmbo beroepsonderwijs (www.wetten.nl) 
**Let op dit geldt niet voor de ICT-opleidingen. 

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je op 1 augustus van het schooljaar nog geen 18 jaar, dan hoef je geen cursusgeld voor het betreffende studiejaar te betalen.

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld voor niveau 1 en 2 € 126,50 (in plaats van € 253,-) en voor een niveau 3- en 4-opleiding € 306 (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op de website van de rijksoverheid

Je betaald cursusgeld als je op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar bent en een van de volgende opleidingen gaat volgen:  

 • een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg(bbl);   
 • een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo); 
 • Nederlands als tweede taal (NT2). 

Hoe cursusgeld betalen?  
Je ontvangt in de loop van het schooljaar automatisch een factuur voor het cursusgeld.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kun je terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

 • Hierop is een uitzondering: volg je deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs, dan betaal je altijd cursusgeld, ook al ben je nog geen 18 jaar.  
 • Je bent bij de instelling die de cursus verzorgt, ook ingeschreven voor een opleiding waarvoor je al lesgeld moet betalen. 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Heb jij een opleiding gevonden die bij jou past? Meld je dan digitaal aan via de button aanmelden op deze pagina. Na je aanmelding ontvang je een ontvangstbevestiging en zo snel mogelijk een uitnodiging voor de intake-activiteiten. Je bent verplicht om mee te doen met de intake-activiteiten. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het juiste e-mailadres en het juiste postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
je neemt deel aan de verplichte intake-activiteiten.

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van je eerste keuze. Techniek College Rotterdam doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van je eerste keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Let op: een opleiding/cursus gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op www.stagemarkt.nl.

Wij werken nauw samen met Schildersvakopleiding Rotterdam. Schildersvakopleiding Rotterdam is gevestigd aan de Drutenstraat in Rotterdam.

De Schildersvakopleiding is een door SBB erkend leerbedrijf, dat wordt ondersteund door Onderhoud NL, de werkgeversvereniging in de schildersbedrijfstak. Onderhoud NL levert een bijdrage aan beter onderwijs, meer en beter personeel met als gevolg betere bedrijven in de schildersbedrijfstak.

Wanneer je nog geen leerbedrijf hebt, neem dan contact op met de Schildervakopleiding r[email protected]

Schildersvakopleiding neemt contact met je op en zoekt met jou een leerwerkplaats bij één van de aangesloten bedrijven.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Als gezel schilder op niveau 3 kun je doorstromen naar een middenkaderopleiding of naar een specialistenopleiding op niveau 4.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je iets anders, kijk dan ook eens naar de niveau 3 opleiding Allround timmermanAllround tegelzetter of Gezel stukadoor.

Aanmelden

CREBO
25588
Niveau
3
Traject
bbl
Duur bbl
3 jaar
Startmoment(en)
 • Augustus 2022