Doorlopende leerlijnen

Het is belangrijk dat jongeren, die op het vmbo voor techniek hebben gekozen, doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Dit om in de toekomst te blijven voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven om gekwalificeerde werknemers. Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren zijn doorlopende leerlijnen ontwikkeld.

Platform Bèta Techniek stimuleert in opdracht van OCW sinds schooljaar 2012-2013 de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en de vakmanschap- en technologieroute. De vakmanschapsroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 2 en 3 en de technologieroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 4. Het doel van deze leerlijnen is het verhogen van de aantrekkelijkheid van het leerproces en versterken de samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen.

Doorlopende leerroutes, spoorboekje voor studenten