Stageopdrachten

Tijdens de stage voert de student een aantal opdrachten uit. Download hieronder de stageopdrachten tot beoordelingsformulieren. 

Download hier het overzicht met BPV-opdrachten

BPV-opdrachten