3e studiejaar

De stage van de 3e jaars studenten van de opleiding Expert IT Systems & Devices start in februari en eindigt eind juni. De studenten lopen gedurende vijf dagen per week stage en leggen ook twee examens (Proeve van Bekwaamheid) af in de beroepspraktijk.

Examens/ Proeve van Bekwaamheid

Tijdens de eindstage legt de student een aantal examens af in de praktijk. Ook wel Proeve van Bekwaamheid (PVB) genoemd. Hieronder wordt door middel van een filmpje uitgelegd welke stappen doorlopen moeten worden en hoe deze examinering plaats vindt.

Algemene informatie en instructie over het proces van examinering is te downloaden via de tegel; ‘’Algemene instructie’’

Voor de opleiding Expert IT Systems & Devices dienen twee PVB's afgelegd te worden:

  • PVB 1: Beheert applicaties
  • PVB 2: Ontwikkelt digitale informatievoorzieningen